| Home | Nieuws | Agenda | Over RESP Showproductions | Disclaimer |

Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van RESP Showproductions (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van RESP Showproductions is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

RESP Showproductions heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

RESP Showproductions is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. RESP Showproductions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Webdesign

Deze website en het bijbehorende Content Management Systeem zijn vormgegeven door Robert Homan Webdesign